top of page
Tomáš bronz orez mob 800x450.jpg

DOBA ŽELEZNÁ

Surové železo nie je také pekné ako bronz, meď alebo zlato.

Vďaka svojim vlastnostiam a relatívnej hojnosti železnej rudy sa však stalo najpoužívanejším kovom - až do súčasnosti

Na výrobu surového železa bolo treba vyvinúť teplotu takmer 1600°C

Železná ruda je hornina obsahujúca minerály s obsahom železa ako sú hematit, magnezit alebo sfalerit. Železné rudy sú typické svojím červeným sfarbením.

Channel_Iron_Ore.JPG

Najstaršie používanie železa

 
 

Železo sa v čistej forme v prírode takmer vôbec nevyskytuje, výnimkou je napríklad meteorilogické železo, ktoré človek poznal o niekoľko tisícročí skôr, ako ho začal vyrábať tavením rudy.

Už v paleolite však človek používal ako farbivo oker, čo je hlina s vysokým obsahom oxidov železa.

Prvenstvo v zvládnutí metalurgie a systematickej výrobe železa sa pripisuje Chetitom, ktorí v 2 tisícročí p.n.l. vytvorili mocnú ríšu z centrom v dnešnom Turecku. Tajomstvo výroby železa sa do Európy začalo šíriť až po zániku Chetitskej ríše okolo roku 1200 p.n.l. 

 

Unikátny nález z obetnej studne v Gánovciach na východnom Slovensku. Železná rukoväť chetitskej dýky vyrobená približne okolo roku 1500 p.n.l., čiže v období, keď sa na Slovensku len začal používať bronz. Tento nález je krásnym príkladom nerovnomerného vývoja v praveku.

Ako sa dýka do Gánoviec dostala? Niekto ju musel priniesť. Buď sa niekto z Gánoviec dostal do Chetitskej ríše, alebo niekto odtiaľ prišiel až k nám. Alebo ju priniesol nejaký cudzí obchodník, ktorý cez obe miesta prechádzal. Možností je viacero, v každom prípade svedčia o vyššej mobilite (aspoň obchodníkov), ako si pre pravek zvyčajne predstavujeme. Rovnako svedčí o kontakte ľudí z nášho územia s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti už v staršej dobe bronzovej.

Výrobky zo železa boli v tej dobe mimoriadne cenné - dokonca také cenné, že napríklad túto dýku pravekí obyvatelia dnešných Gánoviec  obetovali svojim bohom a hodili ju spolu s ďalšími cennosťami do obetnej studne.

 
ZELEZNA_RUCKA_DYKY_gánovce.jpg

Doba železná na Slovensku

Staršia doba železná ca. 750-450 p.n.l.

Halštatská doba

 

Hradisko Molpír pri Smoleniciach

 
2dd4516922.jpg
molpír keramika.jpg

Nezabudnuteľné rozprávanie Pavla Dvořáka z cyklu Stopy dávnej minulosti

 

Doba železná na Slovensku

Mladšia doba železná ca. 450 -10 p.n.l.

Laténska doba

 

Kelti

 
 
biateky.jpg

Kelti sú najstarší národ na našom území, ktorý poznáme z písomných prameňov. V prvom tisícročí p.n.l. Kelti osídlili veľkú časť Európy a časť Malej Ázie. Rimania viedli s Keltmi časté vojny - volali ich Galovia.

Na území Slovenska žili kmene Kotínov a Bójov.

 
Celts_in_Europe.png

Obsah stránky sa priebežne dopĺňa. Ďakujeme za pochopenie. pravek.space

under-construction-150271_640.png
pozadie bronz 2.png

Illustrations by Tomáš Frolo

Photo & Camera by Dimitrij Motrenko

Designed by Vydavateľstvo POČUJ

STARTECH - Staré technológie

© 2020

 
 

Portál a projekt z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

je hlavným partnerom projektu

FPU_logo4_%20orezan%C3%A9%20mal%C3%A9_ed
bottom of page