top of page
tom%C3%A1%C5%A1%20paleo%201200%20dpi%20o

PALEOLIT

DOBY ĽADOVÉ

  • Za posledných 2,5 milióna rokov sa aspoň päťkrát prudko zmenila klíma.

  • Striedali sa doby ľadové a medziľadové.

  • Ľadové doby  trvali v priemere 100 tisíc rokov a medziľadové doby asi 20 tisíc rokov.

  • V dobách ľadových pokrýval severský ľadovec veľkú časť severnej a strednej Európy, siahal približne cez celé Poľsko až ku Tatrám

  • Všetky naše hory boli od výšky 1600 m.n.m celoročne pokryté ľadovcom.

  • Priemerná teplota bola u nás o 5-6°C nižšia ako dnes, čiže podobná ako na severe Finska a Nórska.

  • V zime klesala teplota k -30°C, v lete nebývalo teplejšie ako 20°C.

  • Na našom území bola večne zmrznutá pôda - permafrost - v lete pôda rozmŕzala len do hĺbky 1 m.

  • Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 10 tisíc rokmi a dnes sa pravdepodobne nachádzame uprostred medziľadovej doby.

300px-IceAgeEarth.jpg

V  najchladnejších obdobiach siahal ľadovec až k našim hraniciam.

kolisanie teploty.png

Posledná doba

medziľadová

Posledná doba

ľadová

Súčasné teplé obdobie.

Ani počas doby ľadovej nebolo stále počasie. Graf ukazuje kolísanie teploty počas poslednej ľadovej doby. Dobre vystihuje aj rozdiel v dĺžke doby ľadovej a medziľadovej.

Zvýraznené obdobie aurignacienu zachytáva približne desaťtisíc rokov. V tomto období prišiel do Európy homo sapiens - človek moderného typu.

Graf zachytáva relatívny rozdiel priemerných teplôt oproti súčasnosti za posledných 800 tisíc rokov na základe ľadovcových záznamov

EPICA_temperature_plot.svg.png

Príčiny výkyvov teploty a striedania dôb ľadových a medziľadových nie sú dodnes spoľahlivo vysvetlené - ide pravdepodobne o súhrn viacerých javov spojených s pohybom Zeme okolo Slnka, posuvom litosferických dosiek, zmenou morských prúdov, sopečnou činnosťou, koncentráciou prachových častí a oxidu uhličitého, gravitáciou iných vesmírnych telies a pod. Vplyvom týchto javov dochádza k miernemu odklonu zemskej osi.

800px-Earth_obliquity_range.svg.png
800px-Earth_precession.svg.png

Striedanie dôb ľadových a medziľadových môžu spôsobovať posuny zemskej osi

vplyvom javov ako napríklad oblikvita (44 000 rokov) alebo precesia (26 000 rokov)

pozadie bronz 2.png

Illustrations by Tomáš Frolo

Photo & Camera by Dimitrij Motrenko

Designed by Vydavateľstvo POČUJ

STARTECH - Staré technológie

© 2020

 

Portál a projekt z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je

hlavným partnerom projektu

FPU_logo4_%20orezan%C3%A9%20mal%C3%A9_ed
bottom of page