top of page
Obr%25C3%25A1zok%2520neolit%2520orez%252

NEOLIT

NÁBOŽENSTVO

Nový spôsob života priniesol nové a zložitejšie náboženské predstavy

Ešte dlho pretrvával kult matky - pramatky.

Plodivá sila matky sa dávala do súvislosti s plodivou silou zeme.

Kult matky začal postupne nahrádzať

kult býka - kult mužskej plodivej sily

Neskôr začínajú božstvá nadobúdať podobu tajomnej ľudskej bytosti, často sú vyobrazené na kultových nádobách

Göbekli Tepe

V neolite sa objavujú prvé chrámy - miesta kde sa vykonávali náboženské obrady.

Najstarším chrámom je Göbekli Tepe na juhovýchode dnešného Turecka.

Chrám vznikol ca. 10 000 p. n. l.

Tvorilo ho niekoľko kruhových komplexov s priemerom až 30 metrov, v ktorom boli do kruhu umiestnené megalitické piliere v tvare písmena T - niektoré až 6 metrov vysoké a vážiace 10 ton. Na pilieroch sú nádherné reliéfy zvierat.

Táto svätyňa vznikla na prelome paleolitu a neolitu a zostáva stále veľkou záhadou. Kto tento objekt naprojektoval? Na čo presne slúžil? Aká bola viera ľudí, ktorí kamennými nástrojmi vytesali tieto piliere a vláčili ich stovky metrov?

Rondely

Približne od roku 5 000 p.n.l. sa v Strednej Európe objavujú kruhovité kolové stavby, ktoré dostali pomenovanie rondely. Zväčša mali štyri vchody a boli obohnané násypom a priekopou. Mali rôzny priemer - od niekoľkých desiatok až po stovky metrov. Ich účel nie je do dnešného dňa celkom objasnený, niektorí archeológovia hovoria o stavbách na určovanie astronomických javov ako je rovnodennosť či slnovrat, niektorí hovoria len o sociálno-náboženských účeloch - o miestach, kde sa vykonávali spoločné náboženské obrady. Mohli tiež slúžiť ako opevnené miesta, kde sa obyvatelia z okolia uchyľovali v prípade nebezpečenstva. O náboženskom účeli svedčia nálezy ľudských a zvieracích kostier v priekopách alebo v samotných areáloch rondelov. Mnohé ľudské kostry nesú stopy násilného usmrtenia - pravdepodobne ide o rituálene ľudské obete.

rondel Svodín.jpg
rondel ruzyn.jpeg

Rekonštrukcia rondelu v Svodíne podľa P. Demjána

Prečítajte si pekný článok na stránke www.archeologia.sk

Rozprávanie o rondeloch na stránkach

Českého rozhlasu

Obsah stránky sa priebežne dopĺňa. Ďakujeme za pochopenie. pravek.space

under-construction-150271_640.png
pozadie bronz 2.png

Illustrations by Tomáš Frolo

Photo & Camera by Dimitrij Motrenko

Designed by Vydavateľstvo POČUJ

STARTECH - Staré technológie

© 2020

 
 

Portál a projekt z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

je hlavným partnerom projektu

FPU_logo4_%20orezan%C3%A9%20mal%C3%A9_ed
bottom of page