top of page
doba kamena cs.png
english flag.png
german flag.png
slovenska vlajka.png

Nejlepší způsob, jak pochopit život pravěkých lidí, je vyzkoušet si některé z jejich každodenních činností. Můžeme to nazvat jakkoliv - experimentální archeologie, Living History, Back to Roots - anebo jenom "hra na Indiány".

dima venuše 1920.jpg
img_85941.webp
pal-met-ohen.jpg

Program wokshopu

Paleolit

 • stručný úvod do paleolitu (časové rozpětí, antropogenéza – výhody a nevýhody)

 • kamenné nástroje a zbraně paleolitu - ukázky postupného vývoje nástrojů (od sekáče, přes pěstní klín až po čepele a hroty do šípů; ukázky materiálů (pazourek, rádiolarit, limnosilicit, obsidián); ukázky kopií, oštěpů a šípů s kamennými hroty

 • štípaní pazourku (krátká ukázka)

 • práce s nástroji z pazourku - žáci dostanou k dispozici mnoho nástrojů, s kterými si můžou vyzkoušet opracování dřeva, kostí, parohů, kůže a pod.

 • vrtání jednoduchým vřetenem s kamenným hrotem do oblázků, mušlí, dřeva

 • venuše – ukázky věrných replik nejznámějších venuší (Moravany, Věstonice, Willendorf, Kostienky a další) anebo mamuta

 • výroba venuší anebo mamuta z hlíny podle předlohy (nakonec volba Miss Paleo)

 • spřádaní nití a provázků – ukázka provazů z kopřivy a ze šlach; ukázka zpracování kopřivy na vlákna a spřádaní – žáci spřádají vlákna z kopřivy, konopí, lnu;

Neolit

 • nástroje neolitu – ukázka sekery a způsob výroby kamenné sekery, žáci si můžou vyzkoušet broušení; ukázka srpu s pazourkami

 • spřádaní pomocí vřetene a praslenu – žáci si můžou vyzkoušet (náročnejší na zručnost)

 • vrtání neolitickou vrtačkou s praslenem do kamene, mušle, dřeva

 • drcení obilí  - žáci si můžou vyzkoušet drcení na kamenné podložce

Na závěr

 • oheň – jak se zakládal oheň v minulosti (tření, křesání) – žáci si můžou vyvyzkoušet techniku hand drill (tření paličky o dřevěnou podložku; není se čeho bát, opravdu nic nazapálí); pokud počasí dovolí, možnost ukázky zapálení ohně venku (bez garance, že se opravdu povede)

 • oštepy - pokud škola disponuje vhodným prostorem (hřiště, školní pozemek) – házení oštepů pomocí vrhače oštepů (atlatl)

Doba trvání: ca. 5 vyučovacích hodin (možnost přispůsobit)

Cena: ca. 200 Kč na žáka

Workshop vede Mgr. Branislav Kočan

tel: 00421 908 420 468

     00420 734 728 954

mail: branokocan@gmail.com

STARTECH - Staré technológie, o. z.

20 let pedagogická praxe

překladatel

redaktor

profilovka 3.jpg

Navštívte stránky hlavních období

tom%C3%A1%C5%A1%20paleo%201200%20dpi%20o

Paleolit

Obr%25C3%25A1zok%2520neolit%2520orez%252

Neolit

Tomáš bronz orez mob 800x450.jpg

Doba kovů

bottom of page