top of page
tomas paleo hlavný obr.jpg
Lovci a zberači
Stredné Považie
Kultúra Lovcov mamutov
(Zbrane z kultúry Lovcov sobov)
ca. 28-11 tisíc rokov p.n.l
Ilustrácia: T. Frolo
tomas neolit 800x450.jpg
Prví roľníci
Juhozápadné Slovensko
Kultúra lineárnej keramiky
ca. 5700 - 4500 p.n.l.
Ilustrácia: T. Frolo
Tomáš bronz orez mob 800x450.jpg
Prví vládcovia
Myšia Hôrka
Staršia doba bronzová
(Vládca a partnerka podľa pohrebiska v Čake a v Dedinke
z mladšej doby bronzovej)
ca. 1850 - 1200 p.n.l.
Ilustrácia:T.Frolo
Začiatok
Paleolit
Neolit menu
Doba kovov
up-arrow-priehľad.png

PALEOLIT

Paleolit alebo staršia doba kamenná (paleo znamená starý a lithos kameň) je obdobie od vzniku človeka po koniec poslednej doby ľadovej (správne ľadovej doby) pred 10 000 rokmi. Je najdlhším obdobím v dejinách človeka - trvalo približne 3 milióny rokov. Človek sa živil lovom a zberom. V niektorých oblastiach sveta sa ľudia živili výhradne lovom a zberom až do moderného veku. V paleolite prebehla antropogenéza - vývoj človeka od najstarších druhov až k modernému človeku. Človek sa adaptoval na život v najrôznejších podmienkach a s výnimkou Antarktídy osídlil všetky kontinenty. 

Človek sa v paleolite naučil vyrábať kamenné nástroje a zbrane. Vzpriamená postava, zručná ruka, myslenie a reč z neho spravili najdokonalejšieho lovca - predátora všetkých čias. Dokonalé lovecké stratégie,  diaľkové zbrane a výborné poznanie prírody mu umožňovali relatívne ľahký spôsob obživy. Nadbytok voľného času venoval zdokonaľovaniu nástrojov, stavbe obydlí, náboženským rituálom, spevu, tancu a umeniu.

Najdôležitejšie objavy a vynálezy:

 • štiepané kamenné nástroje (sekáče, úštepy, škrabadlá, rydlá, čepele, vrtáky)

 • oblečenie (pončá, kapucňa, nohavice, topánky)

 • špagáty a nite

 • šidlá a ihly

 • oheň

 • diaľkové zbrane (oštepy, vrhače oštepov, luky)

 • umenie (sošky, šperky, maľby, rytiny, hudobné nástroje)

 • náboženstvo (pochovávanie, rituály)

 • obydlia

paleolit text

Nový spôsob obživy znamenal doslova revolúciu v dejinách ľudstva - hovoríme o neolitickej revolúcii. Človek sa usadil, budoval si pevnejšie obydlia, prudko rástol počet obyvateľstva a vznikali prvé dediny a mestá. Postupne sa od roľníckeho spôsobu života oddeľovali prvé remeslá ako boli hrnčiarstvo a tkáčstvo. Pôvodne rovnostárske spoločenstvá sa čoraz viac sociálne diferencovali.

Veľké zmeny nastali aj v duchovnom živote človeka. Vznikali prvé predstavy o nadprirodzených, zväčša antromorfných (majúcich ľudskú podobu) bytostiach, ktoré ovplyvňovali kolobeh prírody - a tým záplavy, sucho či úrodnosť pôdy. Týmto bytostiam sa prinášali obete v podobe darov, potravy a čoraz viac aj toho najcennejšieho - ľudských životov, najmä žien a detí. V neolite sa objavujú prvé megalitcké stavby a kultové objekty - svätyne.

Najdôležitejšie objavy a vynálezy:

 • domestifikácia rastlín a zvierat

 • brúsené kamenné nástroje (sekery, tešly, kliny)

 • tkané oblečenie 

 • keramika

 • pece

 • nové nástroje ako spojené s poľnohospodárstvom - kosáky, drvidlá, radlá a pluhy

 • megalitické svätyne

 • pevné obydlia (z hliny, tehál, dreva, kameňa)

 • pivo

up-arrow-priehľad.png

NEOLIT

Neolit alebo mladšia doba kamenná sa nazýva obdobie, ktoré začalo na Blízkom Východe v oblasti úrodného polmesiaca po skončení poslednej doby ľadovej približne pred 10 000 rokmi. Ľudia postupne zanechávali lovecko-zberačský spôsob života a pestovali obilie a ďalšie rastliny a rovnako chovali zvieratá. Z oblasti úrodného polmesiaca sa nový spôsob života postupne šíril do ostatných oblastí sveta, v Amerika prebehla zmena táto zmena samovoľne v Austrálii až po kolonizácii Európanmi v novoveku. Na naše územie prišli prví roľníci asi okolo roku 6000 p.n.l cez Balkán a povodiami Dunaja a Tisy.

neolit text

Človek pri tavení rôznych rúd objavoval nové a nové kovy ako boli napríklad striebro, olovo a cín. Zároveň experimentoval so zliatinami kovov a objavil jednu zliatinu s jedinečnými vlastnosťami - bronz. Bronz, zliatina medi a cínu, má farbu a lesk podobnú vzácnejšiemu zlatu a zároveň je aj dostatočne pevný a mohli sa z neho vyrábať nielen šperky ale aj zbrane.

Bronz však nebol pre všetkých - medi bolo pomerne dosť, no cínu bolo málo a musel sa dovážať zďaleka. Okrem toho sa tajomstvá výroby tejto unikátnej zmesi dlho strážili. Bronzové šperky a zbrane sa preto stali symbolom moci a bohatstva. Spoločnosť sa čoraz viac sociálne diferencovala a vznikali vrstvy vládcov a ich bojových družín, ktorý neskôr vytvárali prvé väčšie či menšie kráľovstvá či ríše. 

V dobe bronzovej vznikli prvé veľké civilizácie v Mezopotámii, Egypte, Palestíne alebo v Grécku. Hoci sa tradične udáva, že pravek končí práve vznikom prvých štátov alebo objavením písma, treba si uvedomiť, že tieto civilizácie stále žili v dobe, kedy najdokonalejším materiálom bol práve bronz a väčšina obyvateľstva stále používala prevažne kamenné nástroje. Prevažne kamenné nástroje stáli za vznikom najväčších stavieb ako boli pyramídy, či za zrodom obrovských a kultúrne vyspelých metropol ako bol Babylón.

Okolo roku 1800 p. n. l. sa v Chetitskej ríši v Malej Ázii začalo systematicky vyrábať železo. Železnej rudy bolo všade pomerne dosť a približne od roku 1200 p.n.l. sa tajomstvo jeho výroby rozšírilo z Blízkeho východu aj do Európy. Železo postupne vytlačilo mäkší bronz a kamenné nástroje. Zatiaľ čo v Stredomorí zažívali vrchol grécke mestské štáty a rímska republika, na našom území sa začala písať posledná etapa praveku. Okolo roku 400 p. n. l. sa na našom území usadil,i národ, ktorý nenazývame len podľa keramiky, no z písomných prameňov poznáme aj jeho meno - Kelti.   

up-arrow-priehľad.png

DOBA KOVOV

Človek začal kovy používať približne už pred 8000 rokmi. Zväčša šlo o zlato a meď, ktoré našiel v prírodnom stave.

Približne okolo roku 5000 pre naším letopočtom začal taviť medené rudy a systematicky získavať meď. Meď však nemá celkom ideálne vlastnosti - je pomerne mäkká. Skôr sa využívala na šperky ako na nástroje a zbrane, výnimkou boli medené sekerky. Toto obdobie, keď už človek poznal výrobu medi, no napriek tomu hlavne používal kamenné nástroje dostalo výstižné pomenovanie "chalkolit" - chalkos znamená kov a lithos  kameň. 

Doba kovov text

Workshop o dobe kamennej

pre školy a múzeá.

Niekoľko podnetov pre učiteľov alebo rodičov na činnosti, ktoré môžu bez obáv robiť.

pozadie bronz 2.png

Illustrations by Tomáš Frolo

Photo & Camera by Dimitrij Motrenko

Designed by Vydavateľstvo POČUJ

STARTECH - Staré technológie

© 2020

 

pocuj@pocuj.sk

0908 420 468

Portál a projekt z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je

hlavným partnerom projektu

FPU_logo4_%20orezan%C3%A9%20mal%C3%A9_ed
Kontakt
bottom of page