top of page
english flag.png
bitmapa.png
english flag.png
german flag.png

Najlepší spôsob, ako pochopiť život pravekých ľudí,
je vyskúšať si niektoré z ich každodenných činností.
Môžeme to nazvať akokoľvek - experimentálna archeológia,
Living History, Back to the Roots - alebo len "hra na Indiánov".

dima venuše 1920.jpg
img_85941.webp
pal-met-ohen.jpg

Program workshopu

Paleolit

 • stručný úvod do paleolitu (časové rozpätie, antropogenéza – výhody a nevýhody)

 • kamenné nástroje a zbrane paleolitu - ukážky postupného vývoja nástrojov (od sekáča, cez pästný klin až po čepele a hroty do šípov); ukážky materiálov (pazúrik, rádiolarit, limnosilicit, obsidián); ukážky kopijí, oštepov a šípov s kamennými hrotmi

 • štiepania pazúrika (krátka ukážka)

 • práca s nástrojmi z pazúrika - žiaci dostanú k dispozícii množstvo nástrojov, s ktorými si môžu vyskúšať opracovanie dreva, kostí, parohov, kože a pod.

 • vŕtanie jednoduchým vretenom s kamenným hrotom do okrúhliačikov, mušlí, dreva

 • venuše – ukážky verných replík najznámejších venuší (Moravany, Věstonice, Willendorf, Kostienky a ďalšie) alebo mamuta

 • výroba venuší alebo mamuta z hliny podľa predlohy (nakoniec voľba Miss Paleo)

 • spriadanie nití a povrazov – ukážka povrazov zo žihľavy a zo šliach; ukážka spracovania žihľavy na vlákna a spriadanie – žiaci spriadajú vlákna zo žihľavy, konope, ľanu;

Neolit

 • nástroje neolitu – ukážka sekery a spôsob výroby kamennej sekery, žiaci si môžu vyskúšať brúsenie; ukážka kosáku s pazúrikovými čepeľami

 • spriadania za pomoci vretena a praslenu – žiaci si môžu vyskúšať (náročnejšie na zručnosť)

 • vŕtanie neolitickou vŕtačkou s praslenom do kameňa, mušlí, dreva.

 • drvenie obilia  - žiaci si môžu vyskúšať drvenie obilia na kamennej podložke

Na záver

 • oheň – ako sa zakladal oheň v minulosti (trenie, kresanie) – žiaci si môžu vyskúšať techniku hand drill (trenie paličky o drevenú podložku; netreba sa báť, naozaj nič nezapália); ak počasie dovolí, možnosť ukážky zapáliť oheň vonku (bez garancie, že sa naozaj podarí)

 • oštepy - ak škola disponuje vhodným priestorom (ihrisko, školský pozemok) – hádzanie oštepov za pomoci vrhača oštepov (atlatl)

Doba trvania: ca. 5 vyučovacích hodín (možnosť upraviť)

Cena: ca. 8 eur na žiaka (podľa počtu žiakov a lokality)

Workshop vedie Mgr. Branislav Kočan

tel: 00421 908 420 468

mail: branokocan@gmail.com

STARTECH - Staré technológie, o. z.

profilovka 3.jpg

20 rokov pedagogická prax

prekladateľ

redaktor

prezident STARTECH o. z.

Navštívte stránky hlavných období

tom%C3%A1%C5%A1%20paleo%201200%20dpi%20o

Paleolit

Obr%25C3%25A1zok%2520neolit%2520orez%252

Neolit

Tomáš bronz orez mob 800x450.jpg

Doba kovov

bottom of page