top of page
Tomáš bronz orez mob 800x450.jpg

DOBA BRONZOVÁ

BRONZ

Bronz je zliatina medi a cínu približne v pomere 7:1

Je pevný, kujný, lesklý a pomerne dobre odoláva korózii

Medené rudy sa vyskytovali pomerne hojne, no cín bol  v praveku "nedostatkovým tovarom. V Európe sa v tomto období ťažil pravdepodobne len v Cornwalle v Anglicku alebo na Pyrenejskom polostrove. Napriek tomu zaznamenalo Slovensko v dobe bronzovej doslova "zlatý vek". 

Najstaršie nálezy bronzu pochádzajú zo štvrtého tisícročia p. n. l. z Malej Ázie, Mezopotámie, Egypta  a Balkánu. Doba bronzová sa tak prelína s obdobím najstarších starovekých civilizácií.

Na Slovensku hovoríme o dobe bronzovej v období medzi rokmi ca. 1900-1200 p.n.l.

Prehistoric_Times_of_Bohemia,_Moravia_an
šperky.jpg
Princely_military_equipment_from_the_Bro

Bronz sa výborne hodil na výrobu nádob, na šperky aj na zbrane

DOBA BRONZOVÁ NA SLOVENSKU

Staršia doba bronzová ca. 2000-1450 p.n.l.

 • zvyšuje sa počet sídlisk (prechodné, trvalé, opevnené) hlavne na vyvýšených miestach

 • prvé doklady o využívaní koňa ako ťažného zvieraťa

 • formuje sa skupina vládcov a ich bojových družín

 • rozvíja sa obchod - aj diaľkový

 • doklady o kontaktoch s Mykénskou kultúrou či Chetitskou ríšou

 • objavuje sa kult Slnka

 • prevažuje kostrové pochovávanie v skrčenej polohe, objavujú sa aj žiarové hroby

Stredná doba bronzová ca. 1450-1250

 • prevažuje pochovávanie pod mohylami - hlavne význačných jedincov

 • rozširuje sa používanie kolesa

 • zväčšuje sa počet typov zbraní a nástrojov

 •  objavujú sa aj žiarové hroby

Mladšia a neskorá doba bronzová ca. 1250-700 p.n.l.

 • typickým znakom je budovanie opevnených hradísk

 • poznamená presunmi obyvateľstva spojeného so zmenami v stredomorskej oblasti

 • pochováva sa žiarovým spôsobom i pod mohylami

 • pokračuje sociálna diferenciácia

 • z tohto obdobia pochádzajú unikátne depoty (poklady) tzv. mečov liptovského typu

 
debot nižná Myšla.jpg
Mohyla Sliače.jpg
nádoba Raškovce.jpg
obydlie Dolny Kubín.jpg

Prečítajte si článok o bronzovej dobe PhDr. Juraja Bartíka, CSc na stránkach www.archeologiask.sk

Nezabudnuteľné rozprávanie Pavla Dvořáka o Myšej Hôrke z cyklu Stopy dávnej minulosti

 

Obsah stránky sa priebežne dopĺňa. Ďakujeme za pochopenie. pravek.space

under-construction-150271_640.png
pozadie bronz 2.png

Illustrations by Tomáš Frolo

Photo & Camera by Dimitrij Motrenko

Designed by Vydavateľstvo POČUJ

STARTECH - Staré technológie

© 2020

 
 

Portál a projekt z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

je hlavným partnerom projektu

FPU_logo4_%20orezan%C3%A9%20mal%C3%A9_ed
bottom of page